مسابقات لیگ پومسه دختران استان تهران (96 - 97 )

پایان ثبت نام 30 آذر 1396 ساعت 20

gender 34 تا 44 سال
18 تا 21 سال
21 تا 34 سال
34 تا 49 سال
9 تا 18 سال
44 تا 54 سال
3 تا 34 سال
15 تا 18 سال
9 تا 15 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آسیه بهاری نیا فاطمه بختیاری پردیس
2 آسیه بهاری نیا فرنوش بهادری پردیس
3 استاد بدری اسدی زهرا فاطمي نيك تهران
4 استاد بدری اسدی زهرا عباسپور تهران
5 بدری اسدی الناز حسین آبادی تهران
6 بدری اسدی فاطمه زمانی علویجه تهران
7 بدری اسدی فرناز استیری تهران
8 بدری اسدی فریدا پیمان زاده تهران
9 پریسا خانی مروارید ذاکری جزه تهران
10 زهرا شهریاری نازنین عباسی تهران
11 زهرا رفیع ام البنین اوسطی اسلامشهر
12 زهرا شهریاری سمیه اکبری تهران
13 زهره نعمتی سلیم زهرا شیرازی تهران
14 زینب حاطفی زاده سمیه اصغری بیربنه قدس
15 سپیده اسدیان پگاه ذبیح کار اصل تهران
16 سپیده اسدیان مریم رضازاده تبریزی تهران
17 سهیلا مهدی زاده ازدینی مهسا ذوقی شهر رباط كريم
18 سودابه مهدی زاده ازدینی مهسا شاه مردی شهر رباط كريم
19 سیده مرجان طاهری سیده ساناز میرمحمدی تهران
20 سیده مرجان طاهری فاطمه اعرابی پردیس
21 صدیقه پرتوی مقدم نسیم آزادمند تهران
22 غزال عجم زمانی شبنم مهدی زاده فخرآبادی تهران
23 غزال عجم زمانی نهال پرهیزگار تهران
24 مرجان سادات رضائی ستایش گل محمدی بیربنه تهران
25 مریم آذرمهر شکوفه انصاری تهران
26 مریم عربی غزاله عطاردی کیا تهران
27 مریم عربی مهدیه عقبائی تهران
28 مژگان رمضان نی تراش زهرا کریمی تهران
29 مژگان فرضي نژاد ميكال مهدیس بنی اسد تهران
30 مژگان فرضی نژاد میکال آتنا بیگدلی تهران
31 مژگان فرضی نژاد میکال محدثه قلیزاده وکیل آباد تهران
32 هاجر پور موسی مريم نادري گلشن تهران