مسابقات لیگ پومسه دختران استان تهران (96 - 97 )

پایان ثبت نام 30 آذر 1396 ساعت 20

gender 34 تا 44 سال
18 تا 21 سال
21 تا 34 سال
34 تا 49 سال
9 تا 18 سال
44 تا 54 سال
3 تا 34 سال
15 تا 18 سال
9 تا 15 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 استاد پریسا خانی مبینا قاسمی تهران
2 اعظم درستی پارمیس نودهانی تهران
3 بدری اسدی راضیه آقایی تهران
4 بدری اسدی ریحانه استیری پردیس
5 بدری اسدی ریحانه عمرانی مقدم تهران
6 بدری اسدی مبینا شریفی ماهر تهران
7 بدری اسدی مریم سادات امینی تهران
8 بدری اسدی مهسا غفوری تهران
9 پریسا خانی فاطمه زهرا صادقی سیاح تهران
10 پریسا خانی نیوشا فاضلی تهران
11 پریسا خانی هستی شادکام تهران
12 زهرا شهریاری ستاره عبدالهي تهران
13 زهرا جاهد مریم قنبری تهران
14 زهرا رفیع زهرا شهری آناقیزی اسلامشهر
15 زهرا رفیع هانیه قلی زاده بقایی اسلامشهر
16 زهرا زمانی اسداله پور نادیا حاجیلو قدس
17 فاطمه علی زاده ساجده صمدی تهران
18 لعیا جمشیدی آتوسا رزمجویی تهران
19 مرجان سادات رضائی مبینا فلاح حسن آبادی تهران
20 مریم عربی محدثه شقاقی تهران
21 مژگان فرضی نژاد میکال ساحل سادات دریاباری تهران