مسابقات لیگ پومسه دختران استان تهران (96 - 97 )

پایان ثبت نام 30 آذر 1396 ساعت 20

gender 34 تا 44 سال
18 تا 21 سال
21 تا 34 سال
34 تا 49 سال
9 تا 18 سال
44 تا 54 سال
3 تا 34 سال
15 تا 18 سال
9 تا 15 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 آسیه بهاری نیا زهرا سراجیان پردیس
2 آسیه بهاری نیا کژال ساعد موچشی پردیس
3 آسیه بهاری نیا محدثه بشکنی پردیس
4 آسیه بهاری نیا نورا اسماعیلی پردیس
5 استاد بهاری نیا الهه نیک پور سکرآباد پردیس
6 اعظم درستی هلیا بیات تهران
7 الهه مهربانی مهدیس هندوئی تهران
8 بدری اسدی آیلین مهرآرا تهران
9 بدری اسدی بهار ذکری تهران
10 بدری اسدی رها مداح دباغی تهران
11 بدری اسدی زهرا جمالی تهران
12 بدری اسدی زهرا سیف پور تهران
13 بدری اسدی سارینا رنج بخش تهران
14 بدری اسدی سحر قهوه چی تهران
15 پریسا خانی فاطمه کثیری تهران
16 ثریا قنبری سارا شمس اسلامشهر
17 زهرا شهریاری فاءقه سادات حسینی تهران
18 زهرا شهریاری نگین ابراهیمی تهران
19 زهرا جاهد مبینا هراتی تهران
20 زهرا زمانی اسداله پور کیمیا امیری قدس
21 زهرا زمانی اسداله پور مهدیه محمودی قدس
22 زهرا سروی مرقی زهرا رمضاني تهران
23 زینب حاطفی زاده رومینا موسوی قدس
24 سحر وجدی شایسته راحیل افتخار تهران
25 سحر وجدی شایسته ریحانه نظیری تهران
26 سحر وجدی شایسته عسل پرتوي تهران
27 سحر وجدی شایسته معصومه طالع بیاتی تهران
28 فرشته زر گوشیان سیده سپیده پارسا تهران
29 مرجان سادات رضائی سارا صداقی ارقون تهران
30 مرجان سادات رضائی مبینا مرادی سلوشی تهران
31 مریم آذرمهر هليا شريفى تهران
32 مریم عربی آرتا دانشیان تهران
33 مریم عربی محدثه کاظمی قدس
34 مژگان فرضي نژاد ميكال کوثر ایلانلو تهران
35 مژگان فرضی نژاد میکال زهرا رحمتی تهران
36 مژگان فرضی نژاد میکال ساناز صفری تهران
37 مژگان فرضی نژاد میکال مهربان شهبازی تهران
38 معصومه صمدزاده زهرا حبیبی تهران
39 مینا مرادی زهرا قرباني اسلامشهر
40 نازگل عباس نژاد زهرا کلبعلی قدس