مسابقات آزاد قهرمانی شهرستان ری (پسران)

پایان ثبت نام 2 خرداد 1396 ساعت 19

gender 12 تا 15 سال
QR Code

شهر ری - دولت آباد - بین فلکه دوم و سوم - مجوعه ورزشی شهید انور (پنج شنبه 4خرداد ماه 1396 ساعت 15:30 الی 17:30 )

شهر ری - خیابان شهید رجایی - نرسیده به بیمارستان هفت تیر - سمت راست - خیابان امام زاده ابوالحسن - اولین کوچه سمت چپ - مجموعه ورزشی طالقانی (جمعه 5خرداد ماه 1396 ساعت 8:00 صبح )

انفرادی