مسابقات آزاد قهرمانی نونهالان استان تهران (پسران)

پایان ثبت نام 12 اردیبهشت 1396 ساعت 08

gender 15 تا 18 سال
QR Code

چهاردهم اردیبهشت ماه،از ساعت 16 الی 18 خانه تکواندو پایتخت

پانزدهم اردیبهشت ماه،خانه تکواندو پایتخت

انفرادی