برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 16 آبان 1376 1
2 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 24 مرداد 1377 1
3 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 18 اسفند 1376 1
4 مبینا الوندی مهدیه فتحی 22 خرداد 1372 1
5 گیتا منصوری ناهید حاجی کرمانی 23 آذر 1376 1
6 مهسا فتح اللهي معصومه سلیانی 1 آذر 1376 1
7 زینب توکلی فرد زهرا شهریاری 8 اسفند 1373 1
8 هنگامه سید محمودی مژده معماریان 21 اردیبهشت 1375 1