برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 آیدا سادات موسوی فاطمه ترکاشوند 2
2 شهربانو دامغاني نژاد عاطفه کشاورز 2
3 افسانه مشعرپورماسوله اکرم محمدی جعفری 2
4 صبا آقامیری طاهره آرزومندی 1
5 سارا عبدالحمیدی ندا غیایی فرد 1
6 مبینا الوندی مهدیه فتحی 1
7 گیتا منصوری ناهید حاجی کرمانی 1
8 صابره جعفری ریحانه خلاقی 1
9 فاطمه رضائی نیلوفر جلیلی دیجوجین 1
10 سیده مریم ضیایی طباطبایی ربابه قبله علیپور 1
11 فاطمه زهرا کاشانی اختر کیانی 1
12 لیلا محمودی فاطمه بابائیان 1
13 زهرا بایرامی دانبرانی عصمت غلامی 1
14 بی نظیر محمدی سودابه مهدي زاده ازديني 1
15 زهرا وهابی راد مهناز آقایی 1
16 رقیه جعفری لیلا گرزی 1
17 رومینا فرخ پور لعیا جمشیدی 1
18 مهسا فتح اللهي معصومه سلیانی 1
19 زینب توکلی فرد زهرا شهریاری 1
20 هنگامه سید محمودی مژده معماریان 1
21 زهرا گیلکی حمیده قربانی 1
22 پگاه احمدی فهیمه ابراهیمی 1
23 شيرين باقري اکرم محمدی جعفری 1
24 مبینا خدام مریم احمدی 1
25 بصیره عیسی زاده سودابه مهدی زاده ازدینی 1
26 مهدیه گنجی زهرا شهریاری 1
27 مهسا حسنی عصمت غلامی 1
28 فرشته ساعدی سودابه مهدي زاده ازديني 1
29 نگار فراتی ربابه قبله علیپور 1
30 فاطمه الیاس وند ربابه قبله علیپور 1