برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 نگین میری هالانی مهدیه عطااللهی 2
2 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2
3 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 2
4 زهرا توکلی معصومه کوشکستانی 2
5 هستی سلیمان زهرا شهریاری 2
6 فاطمه جوادی فاطمه شیرین کیا 2
7 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 2
8 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2
9 فاطمه خانی اکرم محمدی جعفری 2
10 فائزه یزدی اکرم محمدی جعفری 2
11 مریم یاوری اکرم محمدی جعفری 2
12 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 1
13 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 1
14 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1
15 هاجر ابراهیم زاده آسیه بهاری نیا 1
16 فرناز محمودزاده خانم نداجمالی 1
17 فریده رحیمی زهرا جاهد 1
18 عسل ملک یاری بدری اسدی 1
19 نرگس عبدلی سمیه مرادی 1
20 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1
21 نازنین اسدی مینا مرادی 1
22 فاطمه اسلام دوست سمیه علی اکبر نژاد 1
23 ستایش اقبالی پیربستی شهناز شجاع 1
24 آیدا اقدسی مریم حجتی فرید 1
25 سایه اکبری ناهید یاری 1
26 کیمیا انواری مرجان تیموری 1
27 بيتا بخشي ايمچه زهرا شهبازنژاد 1
28 زهرا توسن سمیه دهباشی 1
29 فاطمه خاکسار سیده فاطمه نژاد حسینی لاهیجی 1
30 سارا خداویردی افسانه پناهی 1