برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 نگین میری هالانی مهدیه عطااللهی 12 مهر 1380 1
2 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 14 تیر 1380 1
3 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 23 اردیبهشت 1380 1
4 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 10 دی 1379 1
5 هاجر ابراهیم زاده آسیه بهاری نیا 19 مرداد 1380 1
6 فرناز محمودزاده خانم نداجمالی 5 مهر 1380 1
7 فریده رحیمی زهرا جاهد 24 آبان 1379 1
8 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 29 فروردین 1379 1
9 نرگس عبدلی سمیه مرادی 23 خرداد 1380 1
10 زهرا صدقی پور نیگجه لعیا جمشیدی 9 مهر 1378 1
11 سایه اکبری ناهید یاری 29 مهر 1380 1
12 کیمیا انواری مرجان تیموری 11 آبان 1380 1
13 بيتا بخشي ايمچه زهرا شهبازنژاد 9 مرداد 1380 1
14 فاطمه خاکسار سیده فاطمه نژاد حسینی لاهیجی 23 شهریور 1379 1
15 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 14 شهریور 1380 1
16 فاطمه رضائی نیلوفر جلیلی دیجوجین 21 بهمن 1377 1
17 پریناز باقری فاطمه شیرین کیا 13 دی 1379 1
18 آرزو طاهری فریبا علمدار 22 آذر 1380 1
19 فاطمه نیک منش طلعت مرادی 17 مهر 1379 1
20 آیدا اکبری الهه مهربانی 29 آذر 1380 1
21 مطهره سواری اشرف ذوالفقاری 15 تیر 1380 1
22 فاطمه ابراهیم زاده آسیه بهاری نیا 17 آذر 1378 1
23 ترنم میکاییلی استاد بهاری نیا 23 دی 1380 1
24 پریسا خدری ندا غیایی فرد 14 مرداد 1380 1
25 زهرا گیلکی حمیده قربانی 11 بهمن 1377 1
26 فاطمه قلار ناهید حاجی کرمانی 28 آذر 1379 1
27 روژینا صلواتی ناهید حاجی کرمانی 19 بهمن 1379 1
28 سوكل زينعلي مینا فتح الهی 12 آبان 1379 1
29 زینب سادات کمالی فاطمه شیرین کیا 8 دی 1380 1
30 فاطمه گل حسینی بیدگلی فاطمه دهقان 27 آذر 1380 1