برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 4 22
2 هستی سلیمان زهرا شهریاری 3 17
3 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
4 سارا دولی فرانک نظریان 2 14
5 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 2 10
6 آیدا بهزاد مریم حجتی فرید 2 10
7 مریم یاوری اکرم محمدی جعفری 2 10
8 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2 10
9 مارال رستمی مهدیه فتحی 2 10
10 نازنین اسدی مینا مرادی 2 10
11 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 2 8
12 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
13 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
14 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 1 7
15 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
16 سارا خداویردی افسانه پناهی 1 7
17 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
18 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 1 7
19 نرگس عبدلی سمیه مرادی 1 7
20 بانو زهرا امینی عاطفه کشاورز 1 7
21 بيتا بخشي ايمچه زهرا شهبازنژاد 1 7
22 غزل کیانی فریده نبوی چروده 1 7
23 فرناز محمودزاده خانم نداجمالی 1 7
24 عسل ملک یاری بدری اسدی 1 7
25 زهراسادات شهیدی افسانه پناهی 1 7
26 كيميا صائبي ساناز طالع 1 7
27 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 1 7
28 ستايش سعيدي موفق زهرا شهبازنژاد 1 7
29 یگانه ده حق آسیه ارشدی بیدگلی 1 7
30 ریحانه نصیری مریم حجتی فرید 1 7