برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 5 34
2 آیدا بهزاد مریم حجتی فرید 3 24
3 نازنین اسدی مینا مرادی 3 21
4 مارال رستمی مهدیه فتحی 3 21
5 هستی سلیمان زهرا شهریاری 3 21
6 فاطمه شهابی شکاکمی ندا زارع 2 21
7 سارا دولی فرانک نظریان 2 18
8 شقایق شفائی ندا زارع 2 17
9 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
10 حدیثه داورخانی شهناز شجاع 2 14
11 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 2 14
12 ریحانه نصیری مریم حجتی فرید 2 14
13 آرام سوری سپیده اسدیان 2 14
14 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 3 13
15 عاطفه خراسانیان اکرم محمدی جعفری 2 13
16 زهرا میرزاجانی فرانک نظریان 2 13
17 بانو زهرا امینی عاطفه کشاورز 1 11
18 سحر حسینی پری مرضیه سلیم 1 11
19 نازنین دیناری اعظم درستی 1 11
20 مهسا علیزاده خاتون آباد گیتا ویسی 1 11
21 غزل کیانی فریده نبوی چروده 1 11
22 محدثه محمدپور مریم صفاری 1 11
23 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 2 10
24 کمییا اشعری ماریه فاطمه دهقان 2 10
25 پگاه بوربور آرزو فرهادی 2 10
26 نفیسه جیریائی شراهی زهرا غفوري 2 10
27 فاطمه حسنی مریم رنجکش 2 10
28 فاطمه گل حسینی بیدگلی فاطمه دهقان 2 10
29 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2 10
30 صبا مختار پور زینب رضا زاده 2 10