برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 4 22
2 هستی سلیمان زهرا شهریاری 3 17
3 مهیا سادات موسوی زهرا جاهد 2 14
4 زهرا توکلی معصومه کوشکستانی 2 14
5 سارا دولی فرانک نظریان 2 14
6 حدیث درویش سمیه کریمی تتماج 2 10
7 آیدا بهزاد مریم حجتی فرید 2 10
8 مریم یاوری اکرم محمدی جعفری 2 10
9 فاطمه موسوي چقابي مریم آذرمهر 2 10
10 فائزه یزدی اکرم محمدی جعفری 2 10
11 مارال رستمی مهدیه فتحی 2 10
12 نازنین اسدی مینا مرادی 2 10
13 سوگند حسین آبادی آسیه بهاری نیا 2 8
14 نگین زارعی مینا فرجی پور ویشکائی 1 7
15 شیوا آزادواری فهیمه ابراهیمی 1 7
16 ریحانه قهرمانی نژاد شایق سیده مرجان طاهری 1 7
17 فریده رحیمی زهرا جاهد 1 7
18 سارا خداویردی افسانه پناهی 1 7
19 فرناز عبدوس شهناز جوانمرد 1 7
20 غزل مفتاح خانم اشرف ذالفقاری 1 7
21 نرگس عبدلی سمیه مرادی 1 7
22 بانو زهرا امینی عاطفه کشاورز 1 7
23 بيتا بخشي ايمچه زهرا شهبازنژاد 1 7
24 غزل کیانی فریده نبوی چروده 1 7
25 فرناز محمودزاده خانم نداجمالی 1 7
26 عسل ملک یاری بدری اسدی 1 7
27 زهراسادات شهیدی افسانه پناهی 1 7
28 كيميا صائبي ساناز طالع 1 7
29 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 1 7
30 ستايش سعيدي موفق زهرا شهبازنژاد 1 7