برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ایناز سنایی اختر کیانی 4 28
2 دلنواز نظري زهرا همتی 4 26
3 کیانا نوری طلعت مرادی 3 21
4 صبا نجفي فرد خانقشلاقي فاطمه ترکاشوند 3 21
5 مهشاد احوطی اختر کیانی 2 18
6 مبینا نعمتیان زهره عباسیان 3 15
7 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 4 14
8 فاطمه قلی سمیه کریمی تتماج 4 14
9 زهرا پرگر حمیده قربانی 2 14
10 نازنین زهرا ذوالقدر فرانک نظریان 2 14
11 فاطمه اکبر زاده توسه کله طلعت مرادی 3 13
12 یاسمین نصیری چنار سمیه کریمی تتماج 3 13
13 نیلوفر صادقی گندم آباد مریم علی عسگری 2 12
14 مهلا احمدی اعظم درستی 2 12
15 مهشاد دانش منش اعظم توکلی 3 11
16 ستایش ایزدخواه مریم حجتی فرید 1 11
17 پگاه دومیرائی زهرا شهریاری 1 11
18 نیایش رضایی مریم صفاری 1 11
19 مهرنوش علیزاده جورشری مژگان تاجیک 1 11
20 ساغر قزوینه مژده عقیلی مهر 1 11
21 نرگس منادی عاطفه كشاورز 2 10
22 امینه کاردان ندا جمالی 2 10
23 هستی جزء سلیمانی زهرا جاهد 2 10
24 فاطمه احمدی سودابه مهدی زاده ازدینی 2 10
25 هانیه رستمی اکرم محمدی جعفری 2 10
26 آتنا قراگوزلو معصومه کوشکستانی 2 10
27 مهدیس قربانی فهیمه ابراهیمی 2 10
28 سارا محمودی فهیمه ابراهیمی 2 10
29 شيوا مهدوي سهیلا مهدی زاده ازدینی 2 10
30 یسنا گرجی منش اختر کیانی 3 9