برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 الناز فراهاني اختر کیانی 3
2 نازنین زهرا نعمتی اختر کیانی 4
3 یکتا منشاد اکرم محمدی جعفری 3
4 پانیذ درویش سمیه کریمی تتماج 2
5 زهرا عیوضخانی سمیه کریمی تتماج 2
6 اسما نظری مینا فتح الهی 2
7 صبا نجفي فرد خانقشلاقي فاطمه ترکاشوند 2
8 ملیکا نیکویی مرضیه احمدی 2
9 فاطمه جیربی مهناز آقایی 2
10 رکسانا نجفی اکرم محمدی جعفری 2
11 صبا مصطفائی اکرم محمدی جعفری 2
12 فاطمه قلی سمیه کریمی تتماج 4
13 یاسمین نصیری چنار سمیه کریمی تتماج 3
14 مهشاد دانش منش اعظم توکلی 3
15 کیانا نوری طلعت مرادی 2
16 امینه کاردان ندا جمالی 2
17 فاطمه احمدی سودابه مهدی زاده ازدینی 2
18 زهرا یاری سمانه انگوتی 2
19 کیانا مرادی خواجوندی نجمه سادات میرمحمد مهدی 2
20 مائده احمدی زهرا زمانی اسداله پور 2
21 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 2
22 دلنواز نظري زهرا همتی 2
23 هانیه برزین خلیفه لو فاطمه شیرین کیا 2
24 زینب جوادی سلطان آباد فاطمه ترکاشوند 2
25 مبینا نعمتیان زهره عباسیان 2
26 مبینا قاسم زاده اورتاکند سمیه کریمی تتماج 2
27 فاطمه گروسی اکرم محمدی جعفری 2
28 نرگس ملکی مهدیه عطاالهی 1
29 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 1
30 زينب محمدي ثريا قنبري 1