برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ایناز سنایی اختر کیانی 4 28
2 دلنواز نظري زهرا همتی 4 26
3 کیانا نوری طلعت مرادی 3 21
4 نازنین زهرا ذوالقدر فرانک نظریان 3 21
5 صبا نجفي فرد خانقشلاقي فاطمه ترکاشوند 3 21
6 مهشاد احوطی اختر کیانی 2 18
7 امینه کاردان ندا جمالی 3 17
8 مبینا نعمتیان زهره عباسیان 3 15
9 تینا نداف دزفولی گیتا ویسی 3 15
10 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 4 14
11 فاطمه قلی سمیه کریمی تتماج 4 14
12 حنانه آقاپورخانقاه فرزانه یوسفیان 2 14
13 زهرا پرگر حمیده قربانی 2 14
14 سارا فرهادی مهدیه فتحی 2 14
15 فاطمه اکبر زاده توسه کله طلعت مرادی 3 13
16 یاسمین نصیری چنار سمیه کریمی تتماج 3 13
17 نیلوفر صادقی گندم آباد مریم علی عسگری 2 12
18 مهلا احمدی اعظم درستی 2 12
19 مهشاد دانش منش اعظم توکلی 3 11
20 ستایش ایزدخواه مریم حجتی فرید 1 11
21 پگاه دومیرائی زهرا شهریاری 1 11
22 نیایش رضایی مریم صفاری 1 11
23 مهرنوش علیزاده جورشری مژگان تاجیک 1 11
24 ساغر قزوینه مژده عقیلی مهر 1 11
25 نرگس منادی عاطفه كشاورز 2 10
26 هستی جزء سلیمانی زهرا جاهد 2 10
27 فاطمه احمدی سودابه مهدی زاده ازدینی 2 10
28 سمیه حسن زاده فاطمه عاطفی 2 10
29 هانیه رستمی اکرم محمدی جعفری 2 10
30 آتنا قراگوزلو معصومه کوشکستانی 2 10