برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ایناز سنایی اختر کیانی 4 28
2 صبا نجفي فرد خانقشلاقي فاطمه ترکاشوند 3 17
3 کیانا نوری طلعت مرادی 3 17
4 پانیذ درویش سمیه کریمی تتماج 2 17
5 دلنواز نظري زهرا همتی 3 15
6 فاطمه قلی سمیه کریمی تتماج 4 14
7 مهشاد احوطی اختر کیانی 2 14
8 ونوس غفاریان معصومه کوشکستانی 2 14
9 فاطمه رفیعی ریحانه محمدی 2 14
10 یاسمین نصیری چنار سمیه کریمی تتماج 3 13
11 مهشاد دانش منش اعظم توکلی 3 11
12 امینه کاردان ندا جمالی 2 10
13 هانیه رستمی اکرم محمدی جعفری 2 10
14 نرگس منادى عاطفه كشاورز 2 10
15 فاطمه احمدی سودابه مهدی زاده ازدینی 2 10
16 یسنا گرجی منش اختر کیانی 3 9
17 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 3 9
18 نیلوفر صادقی گندم آباد مریم علی عسگری 2 8
19 فاطمه اکبر زاده توسه کله طلعت مرادی 2 8
20 مهدیس قربانی فهیمه ابراهیمی 2 8
21 مهلا احمدی اعظم درستی 2 8
22 مبینا نعمتیان زهره عباسیان 2 8
23 آتنا قراگوزلو معصومه کوشکستانی 2 8
24 پگاه دومیرائی زهرا شهریاری 1 7
25 زهره آردی بجستانی آسیه بهاری نیا 1 7
26 هانیه عباسیان شهناز جوانمرد 1 7
27 هستی جزء سلیمانی زهرا جاهد 1 7
28 نیوشا ده حقی زهرا شهریاری 1 7
29 زهرا طهماسبی فرزانه سیروس ایرد موسی 1 7
30 مهدیه زند سلیمی ریحانه محمدی 1 7