برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ایناز سنایی اختر کیانی 4 28
2 پانیذ درویش سمیه کریمی تتماج 2 17
3 فاطمه قلی سمیه کریمی تتماج 4 14
4 صبا نجفي فرد خانقشلاقي فاطمه ترکاشوند 2 14
5 ونوس غفاریان معصومه کوشکستانی 2 14
6 فاطمه رفیعی ریحانه محمدی 2 14
7 یاسمین نصیری چنار سمیه کریمی تتماج 3 13
8 مهشاد دانش منش اعظم توکلی 3 11
9 کیانا نوری طلعت مرادی 2 10
10 امینه کاردان ندا جمالی 2 10
11 هانیه رستمی اکرم محمدی جعفری 2 10
12 نرگس منادى عاطفه كشاورز 2 10
13 فاطمه احمدی سودابه مهدی زاده ازدینی 2 10
14 یسنا گرجی منش اختر کیانی 3 9
15 دلنواز نظري زهرا همتی 2 8
16 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 2 8
17 مبینا نعمتیان زهره عباسیان 2 8
18 زهره آردی بجستانی آسیه بهاری نیا 1 7
19 هانیه عباسیان شهناز جوانمرد 1 7
20 هستی جزء سلیمانی زهرا جاهد 1 7
21 نیوشا ده حقی زهرا شهریاری 1 7
22 زهرا طهماسبی فرزانه سیروس ایرد موسی 1 7
23 مهدیه زند سلیمی ریحانه محمدی 1 7
24 فاطمه اکبر زاده توسه کله طلعت مرادی 1 7
25 مهدیس قربانی فهیمه ابراهیمی 1 7
26 کیمیا غفاری فاطمه قنبری گنج 1 7
27 سارا قدیمی ندا زارع 1 7
28 زهرا رحمانی ندا زارع 1 7
29 الینا جعفری مریم آذرمهر 1 7
30 سحر دولی فرانک نظریان 1 7