برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 پانیذ درویش سمیه کریمی تتماج 25 تیر 1382 2
2 زهرا عیوضخانی سمیه کریمی تتماج 11 اسفند 1381 2
3 اسما نظری مینا فتح الهی 10 اردیبهشت 1383 2
4 امینه کاردان ندا جمالی 11 فروردین 1383 2
5 بیتا صنعتی مریم آذرمهر 3 آذر 1381 1
6 کیانا نوری طلعت مرادی 1 فروردین 1382 1
7 زينب محمدي ثريا قنبري 18 مرداد 1382 1
8 ستایش عیوضی ثریا قنبری 29 تیر 1382 1
9 حنانه آقاپورخانقاه فرزانه یوسفیان 3 مرداد 1383 1
10 زهره آردی بجستانی آسیه بهاری نیا 27 اردیبهشت 1382 1
11 ریحانه نقوی پور استاد بهاری نیا 16 اسفند 1382 1
12 هستی عبدالهی فر رخساره صباغیان 1 آبان 1381 1
13 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 19 بهمن 1382 1
14 هستی جزء سلیمانی زهرا جاهد 16 دی 1383 1
15 عسل ملک یاری بدری اسدی 25 بهمن 1380 1
16 مهشاد احوطی اختر کیانی 25 شهریور 1383 1
17 هانیه برزین خلیفه لو فاطمه شیرین کیا 9 دی 1381 1
18 مهسا بهمن آبادی زهرا شهریاری 7 مهر 1383 1
19 یگانه ده حق آسیه ارشدی بیدگلی 8 خرداد 1381 1
20 ستايش سعيدي موفق زهرا شهبازنژاد 15 فروردین 1381 1
21 كيميا صائبي ساناز طالع 29 تیر 1381 1
22 زهرا طهماسبی فرزانه سیروس ایرد موسی 8 مهر 1382 1
23 هانیه عباسیان شهناز جوانمرد 24 خرداد 1382 1
24 غزال فخار حمیده قربانی 20 فروردین 1383 1
25 الناز فراهاني اختر کیانی 9 تیر 1381 1
26 سارا قدیمی ندا زارع 30 دی 1383 1
27 فائزه حسينى پاكدهى مینا فتح الهی 15 شهریور 1383 1
28 مهلا وضيعي زهرا شهبازنژاد 18 آذر 1383 1
29 ستایش محمدی کبری خدایار 13 دی 1383 1
30 مهسا نعمتی هفتخوانی کبری خدایار 25 خرداد 1382 1