برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ایناز سنایی اختر کیانی 4 28
2 صبا نجفي فرد خانقشلاقي فاطمه ترکاشوند 3 17
3 کیانا نوری طلعت مرادی 3 17
4 پانیذ درویش سمیه کریمی تتماج 2 17
5 دلنواز نظري زهرا همتی 3 15
6 یکتا منشاد اکرم محمدی جعفری 3 15
7 فاطمه قلی سمیه کریمی تتماج 4 14
8 مهشاد احوطی اختر کیانی 2 14
9 ونوس غفاریان معصومه کوشکستانی 2 14
10 صبا مصطفائی اکرم محمدی جعفری 2 14
11 فاطمه رفیعی ریحانه محمدی 2 14
12 یاسمین نصیری چنار سمیه کریمی تتماج 3 13
13 نازنین دولتخواه قره قاسملو فاطمه شیرین کیا 2 13
14 مهشاد دانش منش اعظم توکلی 3 11
15 امینه کاردان ندا جمالی 2 10
16 مهشید رعیت محتشمی طاهره یافتیان 2 10
17 آذین افقی ازندریانی فرزانه یوسفیان 2 10
18 هانیه رستمی اکرم محمدی جعفری 2 10
19 نرگس منادى عاطفه كشاورز 2 10
20 فاطمه احمدی سودابه مهدی زاده ازدینی 2 10
21 یسنا گرجی منش اختر کیانی 3 9
22 ایناز رازگردانی زهرا جاهد 3 9
23 نیلوفر صادقی گندم آباد مریم علی عسگری 2 8
24 زینب جوادی سلطان آباد فاطمه ترکاشوند 2 8
25 فاطمه اکبر زاده توسه کله طلعت مرادی 2 8
26 مهدیس قربانی فهیمه ابراهیمی 2 8
27 مهلا احمدی اعظم درستی 2 8
28 مبینا نعمتیان زهره عباسیان 2 8
29 آتنا قراگوزلو معصومه کوشکستانی 2 8
30 پگاه دومیرائی زهرا شهریاری 1 7