برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 ایناز سنایی اختر کیانی 4
2 زهرا حاتمی سمیه مرادی 3
3 زینب ایرانی اختر کیانی 3
4 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 3
5 سارا بیگ پور مینا مرادی 3
6 روژینا رحیمی سکینه کشاورز 2
7 آتنا حاجتمند اعظم درستی 2
8 حنانه محمد پور اعظم درستی 2
9 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 2
10 فاطمه رفیعی ریحانه محمدی 2
11 ملیکا علیزاده معصومه کوشکستانی 2
12 ونوس غفاریان معصومه کوشکستانی 2
13 فائزه فارسی اعظم کچویی 2
14 مانلی رحیمی حمیدآباد فاطمه ترکاشوند 2
15 آيناز نوعخواه افسانه پناهی 2
16 پریسا جمشیدی بتول قره داغي 2
17 ستایش دل نوازی آذر بتول قره داغي 2
18 محدثه شعبانی اکرم محمدی جعفری 2
19 سمانه مشهدی اختر کیانی 2
20 آیسان ایمانی سکینه کشاورز 2
21 هلیا یعقوبی مرکیه سکینه کشاورز 2
22 بهار ناصری ریحانه محمدی 2
23 ریحانه خیردست فاطمه ترکاشوند 5
24 باران اصلاني عاطفه کشاورز 3
25 ستایش حیدریان یزدی نژاد اکرم محمدی جعفری 3
26 نرگس منادى عاطفه كشاورز 2
27 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 2
28 ملیکا ارجمند سهل آباد سهیلا مهدی زاده ازدینی 2
29 مریم امیدوار شهناز جوانمرد 2
30 نازنین دولتخواه قره قاسملو فاطمه شیرین کیا 2