برترین مبارزین استان

رنکینگ آقایان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 بهاره علی زاده شهناز جوانمرد 22 اسفند 1384 2
2 نرگس منادى عاطفه كشاورز 2 خرداد 1384 2
3 هستی کاویانی آسیه بهاری نیا 9 اردیبهشت 1385 2
4 نازنین عظیمی کبری خدایار 12 آذر 1386 2
5 آذین افقی ازندریانی فرزانه یوسفیان 2 فروردین 1384 2
6 سارا بیگ پور مینا مرادی 16 اسفند 1384 2
7 گلاره رستمیان عاطفه کشاورز 8 خرداد 1386 1
8 تبسم نادري ولاشجردي ثريا قنبري 25 مرداد 1386 1
9 فائزه عبدي معصومه سلیانی 4 اسفند 1384 1
10 مائده اسدی معصومه سلیانی 29 فروردین 1385 1
11 فرشته فتحی خانکندی مریم علی عسگری 5 تیر 1385 1
12 کژال ساعد موچشی آسیه بهاری نیا 20 شهریور 1384 1
13 الهه نیک پور سکرآباد استاد بهاری نیا 16 مرداد 1384 1
14 هورآسا عبدالهی فر سمیرا ایرمان 12 اسفند 1384 1
15 زهرا پرگر حمیده قربانی 18 فروردین 1384 1
16 هلیا عابدینی بتول قره داغی 19 فروردین 1385 1
17 كيميا عليزماني سمیه مرادی 17 اسفند 1383 1
18 زهرا حاتمی سمیه مرادی 5 اردیبهشت 1384 1
19 آیلین بیدمشکی عاطفه كشاورز 17 اردیبهشت 1386 1
20 ساغر مرادی شیخلر زینب رضازاده 27 فروردین 1386 1
21 عسل اکبرزاده مریم عربی 16 آبان 1385 1
22 مهدیه اکبر پور نودهی معصومه کوشکستانی 9 اسفند 1384 1
23 یسنا گرجی منش اختر کیانی 20 خرداد 1384 1
24 آتنا حاجتمند اعظم درستی 22 بهمن 1384 1
25 حنانه محمد پور اعظم درستی 21 اسفند 1384 1
26 معصومه قالبی حاجیوند فهیمه ابراهیمی 29 فروردین 1386 1
27 ریحانه مکرمی فهیمه ابراهیمی 27 بهمن 1384 1
28 یاس کریمی سوراوجینی فرانک نظریان 4 اسفند 1385 1
29 فرناز ایران نژاد مینا فتح الهی 10 مرداد 1385 1
30 یگانه بختیاری زهرا شهریاری 5 مهر 1384 1