برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 کوروش بختیار حسینعلی نظری 6 دی 1377 1
2 عباس رضائی سیدحسن میر 9 مهر 1334 1
3 کامران محمدی علیرضا چکوری 1 مرداد 1377 1
4 سید علی موسوی قدیر ابراهیمی 27 خرداد 1373 1
5 حسن هاشمی ناصر باقری 1 فروردین 1349 1
6 مجتبی عالیپور محمد محلوجی 31 خرداد 1360 1
7 منصور خاندان داود ارجمند 1 فروردین 1335 1
8 فیروز اسبقی خانقاه ارجمند 28 شهریور 1333 1
9 كوشا بهاري حسینعلی نظری 9 تیر 1377 1
10 محمد خویشوند مهدی کاشانیان 21 آذر 1374 1
11 مهرداد لاسم طاوسی عبدالله سیرجانی 16 آذر 1377 1
12 سید جعفر موسوی حسینعلی نظری 3 خرداد 1344 1
13 نیما مهربانی محمد حسن حیدری 24 اردیبهشت 1363 1
14 حسین جاهد عوض خوشروزی 1 تیر 1349 1
15 حسین بختیاری حسن قاسمیان 21 اسفند 1347 1
16 یوسف قربانی بهرام صادقي 11 مرداد 1359 1
17 سیدجواد محسنی رحیم صفائی 3 فروردین 1332 1
18 علی حق رضایی بهرام صادقی 18 فروردین 1374 1
19 فرهاد خوش پسند حسینعلی نظری 13 آبان 1337 1
20 محمدجواد كمار قدیر ابراهیمی 2 مرداد 1377 1
21 حسین نورزاده استاد حسين علي نظري 9 آبان 1377 1
22 هومن صادق نیا بهرام صادقی 25 مرداد 1356 1
23 محمد رضا ابراهیمی سینا خلاش قزل احمد 3 دی 1353 1
24 احمدرضا نجفی عرب محمدرضا نجفی عرب 1 آبان 1372 1
25 ابوالفضل رمضانی منصور فکوری 2 آبان 1343 1
26 مهدی هومن صدر غلامرضا آقاکثیری 9 شهریور 1325 1