برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 حسن کاشانی علی اکبری 4 32
2 امید حقگو رحیم صالحی 2 22
3 محمدجواد شیرازی سیدحسن میر 3 21
4 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 3 21
5 رسول رشیدی حامد حسن عسگری 3 20
6 حسین سیاه منصوری علی اکبری 3 20
7 محمدمهدی حقانی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 4 18
8 مهدی یعقوبی محمد همايون رضايى 3 17
9 علی تقی زاده جعفر جهانی پور 3 17
10 علی فریدون ابوالقاسم حسن زاده 3 17
11 علی قره خانی محمداسماعیل آذرپاد 2 17
12 سینا احمد نژاد حمید اسدالهی 2 14
13 حميد رضا صدري حسینعلی نعیمی 2 14
14 ابوالفضل گلستانی احمد مشکین قلم 2 14
15 محمد كفاشيان حمید کفاشیان 3 13
16 یاشار عطاردی عزیز بهرام صادقی 2 13
17 امیرمحمد بسطامی استاد خاندان 4 12
18 حسن الیکاهی محمد هداوند حیدری 3 11
19 علیرضا ذاکری روح الله خواجه صالحانی 3 11
20 فرجاد احمدی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 3 11
21 دانيال اتفاق حمید باقی نژاد خاقازانی 1 11
22 امیرحسین زارعی احد کیومهر بخشایش 1 11
23 امیرحسین قهرمانی حسن عسگری 1 11
24 امیرحسین کولیوند حمید صالحی حاتم 1 11
25 پویا منتظری حمیدرضا سلیمی 2 10
26 امیرحسین ویژه گی احمد خدایی 2 10
27 امین بیکی قدرت ا.. کردبچه 2 10
28 علیرضا آرزومند محمد قاسم پورمرادی 2 10
29 سید علیرضا جلالی امید کبیری بیدمشکی 2 10
30 مجید شیرزاد چناری قربانعلی شیرزاد 2 10