برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 کوروش بختیار حسینعلی نظری 1
2 علی خدابخش ایرج عباسی چالشتری 1
3 سعید علی زاده محمداسماعیل آذرپاد 1
4 مجید علی مددی پرویز زمانی اسدالله پور 1
5 عمران قجری محمداسماعیل آذرپاد 1
6 علی قره خانی محمداسماعیل آذرپاد 1
7 مهدی کیه عباس محبی 1
8 علیرضا محبی یایچی رحیم صالحی 1
9 عباس رضائی سیدحسن میر 1
10 کامران محمدی علیرضا چکوری 1
11 سید علی موسوی قدیر ابراهیمی 1
12 حسن هاشمی ناصر باقری 1
13 مجتبی عالیپور محمد محلوجی 1
14 امیررضا مهربان حمید باقی نژاد خاقازانی 1
15 منصور خاندان داود ارجمند 1
16 فرجاد احمدی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 1
17 سعید توسلی خیرالله ابوالقاسمی 1
18 مصطفی زیبرم خوب سهراب نوحی 1
19 رضا قدمی بهزاد صنم پور 2
20 فیروز اسبقی خانقاه ارجمند 1
21 حسن الیکاهی محمد هداوند حیدری 1
22 معین بختیاری مقدم محمدرضا نجفی عرب 1
23 كوشا بهاري حسینعلی نظری 1
24 منوچهر حاجی مهدی سلیمانی فرد 1
25 محمد خویشوند مهدی کاشانیان 1
26 حسین قدرتی علی جواهریان 1
27 مهرداد لاسم طاوسی عبدالله سیرجانی 1
28 سید جعفر موسوی حسینعلی نظری 1
29 نیما مهربانی محمد حسن حیدری 1
30 حسین جاهد عوض خوشروزی 1