برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امین امیران بستان آباد مهدی کاشانیان 8 46
2 محمد رضا حسینی محمد همایون رضائی 7 41
3 احمد رضایی محمد همایون رضائی 6 38
4 محمد مقدم فرد مهدی چوروکی 3 21
5 علی حلیمی مهرداد رامتین 3 21
6 امیرحسین رضایی سیدحسن میر 4 18
7 امیر فدائی جمشید هداوند سیری 3 17
8 محمدمهدی خورشیدی سید عباس موسوی 3 17
9 طه اله وردی زاده رشید امیران بستان آباد 3 17
10 امیر مهدی گلستانی رشید امیران بستان آباد 3 17
11 امیر حسین پور مراد روح الله خواجه صالحانی 3 17
12 محمدمهدی حقانی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 3 15
13 علیرضا جلیل زاده احمد خدائی 3 15
14 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 2 14
15 یوسف کاشی زاده محسن کاشی زاده 2 14
16 حسن کاشانی علی اکبری 2 14
17 علي بختياري داود مرالی 2 14
18 سینا ملکی گوکه ناصر برجی قلدره 2 14
19 مصطفی حکیمی داود حبیب زاده 2 14
20 ایدین ضرابخانه عبدالله سیرجانی 3 11
21 مهدی یعقوبی محمد همايون رضايى 2 10
22 امیر حسین صادقی روح الله خواجه صالحانی 2 10
23 امیر حسنی حاجی آباد عباس محبی 2 10
24 عباس کریمی ناصر برجی قلدره 2 10
25 امیرحسین ویژه گی احمد خدایی 2 10
26 ایمان قاسمی بختیاری احمد مشکین قلم 2 10
27 رضا کاشانی رشید امیران بستان آباد 2 10
28 امین بیکی قدرت ا.. کردبچه 2 10
29 علیرضا ثبوت علیرضا حیدری 2 10
30 مجتبی گل منش رشید امیران بستان آباد 3 9