برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 محمد رضا حسینی محمد همایون رضائی 4
2 علی حلیمی مهرداد رامتین 3
3 امیر حسین پور مراد روح الله خواجه صالحانی 2
4 حسن کاشانی علی اکبری 2
5 طه اله وردی زاده رشید امیران بستان آباد 2
6 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 2
7 امیرمحمد بسطامی استاد خاندان 2
8 امیرحسین ویژه گی احمد خدایی 2
9 امین بیکی قدرت ا.. کردبچه 2
10 امیر حسنی حاجی آباد عباس محبی 2
11 امیر فدائی جمشید هداوند سیری 2
12 علیرضا ثبوت علیرضا حیدری 2
13 سید علیرضا جلالی امید کبیری بیدمشکی 2
14 علیرضا نجفی استاد ابوالقاسمی 2
15 علیرضا بذرافشان سرکندی ناصر امامی دیزج 2
16 آرمین علیزاده زیاری محمد رضا زوار 2
17 محمدمهدی حقانی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 2
18 علی حسینی ید الله تیموریان 1
19 محمد حسین گنجعلی محمدرضا نجفی عرب 1
20 کامیاب مبینی گرکانی میلاد فیروزنیا 1
21 کامیار مبینی میلاد فیروزنیا 1
22 حسین شیر محمدی مجتبی اعتماد 1
23 سید امیر علی حاج میر مجتبی اعتماد 1
24 محمدقاسم خدابنده لو محمدرضا زوار 1
25 علی اصغر جعفری جواد مغنی زاده 1
26 امید کشاورزیان جواد مغنی زاده 1
27 محمد فارسی احمد خدائی 1
28 محمد مهدی بصیر زاده کرد کندی رضا رضائی 1
29 آرش ترابی گودزی محمداسماعیل آذرپاد 1
30 امیر محمد ابراهیمی مونقی محمد هاشمی 1