برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امین امیران بستان آباد مهدی کاشانیان 10 56
2 محمد رضا حسینی محمد همایون رضائی 7 41
3 احمد رضایی محمد همایون رضائی 6 38
4 علی حلیمی مهرداد رامتین 4 28
5 محمد مقدم فرد مهدی چوروکی 4 24
6 حسن کاشانی علی اکبری 3 21
7 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 3 21
8 امیر مهدی گلستانی رشید امیران بستان آباد 4 18
9 محمدمهدی حقانی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 4 18
10 امیرحسین رضایی سیدحسن میر 4 18
11 علی نور محمدی تقی آباد حمید باقی نژاد خاقازانی 2 18
12 محمدمهدی خورشیدی سید عباس موسوی 3 17
13 امیر فدائی جمشید هداوند سیری 3 17
14 طه اله وردی زاده رشید امیران بستان آباد 3 17
15 علیرضا جلیل زاده احمد خدائی 3 15
16 علیرضا بذرافشان سرکندی کاظم قشقائی 3 15
17 علي بختياري داود مرالی 2 14
18 یوسف کاشی زاده محسن کاشی زاده 2 14
19 کیارش کشوفی میلاد فیروزنیا 2 14
20 مصطفی حکیمی داود حبیب زاده 2 14
21 ابوالفضل گلستانی احمد مشکین قلم 2 14
22 سینا ملکی گوکه ناصر برجی قلدره 2 14
23 عباس کریمی ناصر برجی قلدره 3 13
24 ایدین ضرابخانه عبدالله سیرجانی 4 12
25 علي پرهون محمود رخیده 3 11
26 پدرام جمشيدي ایرج حسینی 1 11
27 امید حقگو رحیم صالحی 1 11
28 محمد خانی حسینعلی نعیمی 1 11
29 محمد عباداله پور قربانعلی شیرزاد 1 11
30 امیرحسین کولیوند حمید صالحی حاتم 1 11