برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امین امیران بستان آباد مهدی کاشانیان 11 63
2 محمد رضا حسینی محمد همایون رضائی 7 41
3 احمد رضایی محمد همایون رضائی 6 38
4 حسن کاشانی علی اکبری 4 32
5 علی حلیمی مهرداد رامتین 4 28
6 امیر مهدی گلستانی رشید امیران بستان آباد 5 25
7 محمد مقدم فرد مهدی چوروکی 4 24
8 امید حقگو رحیم صالحی 2 22
9 پارسا ابوفاضلی ناصر امینیان 3 21
10 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 3 21
11 محمدمهدی حقانی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 4 18
12 امیرحسین رضایی سیدحسن میر 4 18
13 علی نور محمدی تقی آباد حمید باقی نژاد خاقازانی 2 18
14 محمدمهدی خورشیدی سید عباس موسوی 3 17
15 امیر فدائی جمشید هداوند سیری 3 17
16 طه اله وردی زاده رشید امیران بستان آباد 3 17
17 علی تقی زاده جعفر جهانی پور 3 17
18 مجتبی گل منش رشید امیران بستان آباد 4 16
19 علیرضا جلیل زاده احمد خدائی 3 15
20 علیرضا بذرافشان سرکندی کاظم قشقائی 3 15
21 علي بختياري داود مرالی 2 14
22 یوسف کاشی زاده محسن کاشی زاده 2 14
23 کیارش کشوفی میلاد فیروزنیا 2 14
24 مصطفی حکیمی داود حبیب زاده 2 14
25 حميد رضا صدري حسینعلی نعیمی 2 14
26 ابوالفضل گلستانی احمد مشکین قلم 2 14
27 سینا ملکی گوکه ناصر برجی قلدره 2 14
28 علی اکبر نوروزی ياسين طاهرمنش 2 14
29 عباس کریمی ناصر برجی قلدره 3 13
30 ایدین ضرابخانه عبدالله سیرجانی 4 12