برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 امیر حسین پور مراد روح الله خواجه صالحانی 18 دی 1380 2
2 علی حلیمی مهرداد رامتین 22 دی 1380 2
3 کامیاب مبینی گرکانی میلاد فیروزنیا 8 مرداد 1380 1
4 کامیار مبینی میلاد فیروزنیا 8 مرداد 1380 1
5 حسین شیر محمدی مجتبی اعتماد 7 اردیبهشت 1379 1
6 علی اصغر جعفری جواد مغنی زاده 16 آذر 1379 1
7 امید کشاورزیان جواد مغنی زاده 9 خرداد 1380 1
8 امیرحسین ویژه گی احمد خدایی 16 تیر 1379 1
9 محمد فارسی احمد خدائی 12 فروردین 1379 1
10 حسن کاشانی علی اکبری 2 فروردین 1379 1
11 امین بیکی قدرت ا.. کردبچه 20 مرداد 1379 1
12 محمد مهدی بصیر زاده کرد کندی رضا رضائی 13 مهر 1379 1
13 امیر حسنی حاجی آباد عباس محبی 11 دی 1380 1
14 امیر محمد ابراهیمی مونقی محمد هاشمی 18 دی 1380 1
15 حامد اصلانی میلاد فیروزنیا 28 تیر 1378 1
16 طه اله وردی زاده رشید امیران بستان آباد 26 آذر 1380 1
17 فرهاد تقی زاده سادات هوشیار دیندار 13 آذر 1379 1
18 سجاد خواجه وند صالحي علیرضا چکوری 9 خرداد 1380 1
19 عرفان ستاروند رازلیق طاهر کاشفی 11 شهریور 1380 1
20 حميد رضا صدري حسینعلی نعیمی 13 تیر 1379 1
21 امير رضا صفر پور روح الله خواجه صالحانی 6 شهریور 1380 1
22 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 14 دی 1378 1
23 محمد محسنی پور کتک لاهیجانی طاهر کاشفی 24 شهریور 1379 1
24 امیررضا مهربان حمید باقی نژاد خاقازانی 4 اسفند 1377 1
25 حسن حیدری احمد خدائی 12 دی 1380 2
26 حسین گودرزی صابر هداوند حیدری 23 آبان 1380 2
27 امیر محمد مبارکی محمداسماعیل آذرپاد 25 تیر 1380 1
28 عباس یزدانیان احمد خدایی 13 فروردین 1380 1
29 امیرحسین شیخ رحیمی حمید اسدالهی 25 شهریور 1379 1
30 حمیدرضا عظیمی محمداسماعیل آذرپاد 18 فروردین 1379 1