برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امین امیران بستان آباد مهدی کاشانیان 13 69
2 محمد رضا حسینی محمد همایون رضائی 10 54
3 احمد رضایی محمد همایون رضائی 8 42
4 علی حلیمی مهرداد رامتین 5 35
5 حسن کاشانی علی اکبری 4 32
6 محمد مقدم فرد مهدی چوروکی 5 31
7 امیر مهدی گلستانی رشید امیران بستان آباد 6 26
8 علیرضا جلیل زاده احمد خدائی 5 25
9 امیر فدائی جمشید هداوند سیری 4 24
10 امید حقگو رحیم صالحی 2 22
11 طه اله وردی زاده رشید امیران بستان آباد 5 21
12 امیرحسین رضایی سیدحسن میر 5 21
13 یوسف کاشی زاده محسن کاشی زاده 3 21
14 پارسا ابوفاضلی ناصر امینیان 3 21
15 علیرضا عسگری مجتبی اعتماد 3 21
16 ابوالفضل مهری حسین کریمی 2 21
17 کامیاب مبینی گرکانی ید الله تیموریان 3 20
18 محمدمهدی حقانی غلامرضا عزیزی آذرشربیانی 4 18
19 دانیال عربی ید الله تیموریان 3 18
20 علی نور محمدی تقی آباد حمید باقی نژاد خاقازانی 2 18
21 مهدی یعقوبی محمد همايون رضايى 3 17
22 محمدمهدی خورشیدی سید عباس موسوی 3 17
23 علی تقی زاده جعفر جهانی پور 3 17
24 مصطفی حکیمی داود حبیب زاده 3 17
25 محمدجواد موسوی رشید امیران بستان آباد 3 17
26 محمد حسین هاشمی مهدی شاعری 2 17
27 سید جواد حسینی خلیل حسن زاده 2 17
28 مجتبی گل منش رشید امیران بستان آباد 4 16
29 علیرضا بذرافشان سرکندی کاظم قشقائی 3 15
30 سبحان عظمتی ید الله تیموریان 3 15