برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 محمد رضا حسینی محمد همایون رضائی 14 بهمن 1380 3
2 امین امیران بستان آباد مهدی کاشانیان 5 خرداد 1381 3
3 امیرحسین سرائی نیما مهربانی 27 اسفند 1381 3
4 علي بختياري داود مرالی 28 آبان 1381 2
5 سپهر رسولی علی جواهریان 11 آذر 1383 2
6 احمد رضایی محمد همایون رضائی 23 اردیبهشت 1381 2
7 دانیال جوادی محمد مقدم 16 شهریور 1382 2
8 امید مهری نژاد امید کبیری 7 بهمن 1381 2
9 علیرضا حاجی کاظم بقال محمدرضا نجفی عرب 21 مهر 1383 2
10 ابراهیم شریفی سید مرتضی کسائیان 4 اسفند 1381 2
11 سینا ملکی گوکه ناصر برجی قلدره 20 خرداد 1381 2
12 ایمان قاسمی بختیاری احمد مشکین قلم 25 اردیبهشت 1381 2
13 سید علی داستان سعداله علیزاده معصوم آباد 27 فروردین 1383 2
14 آرین نوروزی مهردادرامتین 18 مرداد 1383 2
15 عباس قشقایی سیدحسن میر 2 اردیبهشت 1381 2
16 علیرضا ثبوت علیرضا حیدری 6 بهمن 1380 2
17 امیر حسین صادقی روح الله خواجه صالحانی 10 دی 1381 2
18 رضا کاشانی رشید امیران بستان آباد 6 مهر 1381 2
19 عباس کریمی ناصر برجی قلدره 12 تیر 1381 2
20 مصطفی قلیزاده رمی روح الله خواجه صالحانی 15 تیر 1383 2
21 مهدی عبدی روح الله خواجه صالحانی 2 آذر 1383 2
22 پویا رنجبر روح الله خواجه صالحانی 26 بهمن 1381 2
23 امیر محمد محمود پور امندانی احمد مشکین قلم 18 فروردین 1382 2
24 امیرحسین کمیزی احمد خدائی 3 آذر 1383 2
25 علیرضا جلیل زاده احمد خدائی 5 مرداد 1381 2
26 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 27 اردیبهشت 1382 2
27 علی کاهه محمدرضا نجفی عرب 10 آبان 1383 2
28 امیررضا باوفا روح الله خواجه صالحانی 1 تیر 1382 1
29 وحید نظیری رشید امیران 30 بهمن 1381 1
30 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 26 آبان 1382 1