برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 6 40
2 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 32
3 علی متقی کاظم قشقائی 6 32
4 شایان آقائی احمد خدائی 4 32
5 سجاد بی نیاز رشید امیران بستان آباد 4 28
6 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 26
7 دانیال پرتوی استاد سید حسن میر 3 25
8 ابوالفضل نظری ید الله تیموریان 3 25
9 ایمان کاظمی صبور مصطفی پناهی 4 24
10 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 4 24
11 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 3 21
12 علیرضا حسنی احمد مشکین قلم 3 21
13 آریا صابر زاهد قاسمی 3 21
14 سعید قربانی طرقی عبدالله سیرجانی 3 21
15 محمدحسین ملکوتی خواه حسین جاهد 3 21
16 دانیال مداحی احمدمشکین قلم 3 21
17 نیما زراعت پیشه مهرداد رامتین 4 20
18 امیرمحمد امیرمحمدی ناصر برجی قلدره 4 20
19 آرین صفری حسن عسگری 3 17
20 مهدی دنیوی خالان رجبعلی قنبری 3 17
21 امیرمهدی رضوانپور احمد خدائی 4 16
22 هومن كلانتري کوروش محنتی حقی 4 16
23 مهدی اسکندری چراتی رشید امیران بستان آباد 3 15
24 امیرحسین کمیزی احمد خدائی 3 15
25 مهدی سروش نجف آبادی عبدالله سیرجانی 3 15
26 رضا اکوان حسن شکری 3 15
27 سبحان فرهادي فیروز کاظمی لویه 3 15
28 ایلیا حمزهء حسینعلی نعیمی 4 14
29 محمدامین کهنوی سید افشین کمالی 2 14
30 محمد مهدی رحیمی ایرج حسینی 2 14