برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 امین امیران بستان آباد مهدی کاشانیان 5
2 امید مهری نژاد امید کبیری 4
3 احمد رضایی محمد همایون رضائی 3
4 آریا صابر زاهد قاسمی 3
5 امیرمحمد امیرمحمدی ناصر برجی قلدره 3
6 عباس قشقایی سیدحسن میر 3
7 سید علی ستاری اقبالی امید کبیری بیدمشکی 3
8 پوريا حنيفه زاده بهزاد خداداد کنجوبه 3
9 محمدمهدی خورشیدی سید عباس موسوی 3
10 امیرحسین کمیزی احمد خدائی 3
11 علیرضا جلیل زاده احمد خدائی 3
12 امیرحسین سرائی نیما مهربانی 3
13 یاسین مایلی نودوزقی پرویز صادقی 3
14 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 3
15 علیرضا حاجی کاظم بقال محمدرضا نجفی عرب 3
16 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 2
17 علي بختياري داود مرالی 2
18 سپهر رسولی علی جواهریان 2
19 یوسف کاشی زاده محسن کاشی زاده 2
20 شایان آقائی احمد خدائی 2
21 دانیال جوادی محمد مقدم 2
22 دانیال محمودآبادی حافظ مهدوی 2
23 امیر حسین فیض اللهی قلی بگلو مجتبی اعتماد 2
24 ابراهیم شریفی سید مرتضی کسائیان 2
25 سینا ملکی گوکه ناصر برجی قلدره 2
26 علی حسینی محسن کاشی زاده 4
27 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 3
28 یاسین پیرزاده بهزاد جوادی اقدم 3
29 محمدمهدی ولی الهی رشیدامیران 3
30 عرفان نصیری غلام رضا عزیزی 3