برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیرحسین احمدی لیوانی بهزاد باقری 11 57
2 آرمین جلیلی ناصر برجی قلدره 7 47
3 علی متقی کاظم قشقائی 7 39
4 ابوالفضل نظری ید الله تیموریان 5 39
5 سجاد بی نیاز رشید امیران بستان آباد 6 38
6 علیرضا حسنی احمد مشکین قلم 5 35
7 ایمان کاظمی صبور مصطفی پناهی 6 34
8 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 32
9 شایان آقائی احمد خدائی 4 32
10 محمدحسین ملکوتی خواه حسین جاهد 5 31
11 هومن كلانتري کوروش محنتی حقی 6 30
12 هادی غریبی نظرلو مجید جلال زاده 6 30
13 ماهان مرادی علی اکبری 6 28
14 پوریا کریمی مهدی ابراهیمی 5 27
15 امیر مهدی تاجیک احمد مشکین قلم 5 27
16 آرمین ناصری پور مسعود قاسملو 5 27
17 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 6 26
18 محمدرضا بیجاری پیشخانی مجید جلال زاده 7 25
19 سبحان فرهادي فیروز کاظمی لویه 5 25
20 دانیال پرتوی استاد سید حسن میر 3 25
21 فرید عباسی مجید جلال زاده 4 24
22 متین امیرمحمدی مهدی بهادری 4 24
23 علی کاهه محمدرضا نجفی عرب 4 24
24 دانیال مداحی احمدمشکین قلم 4 24
25 سهيل كامه کوروش محنتی حقی 6 22
26 مهدی سروش نجف آبادی عبدالله سیرجانی 4 22
27 پویا رنجبر علیرضا قاضی محسن 5 21
28 امیر محمد حقیقت شناس ید الله تیموریان 5 21
29 آریا صابر زاهد قاسمی 3 21
30 سعید قربانی طرقی عبدالله سیرجانی 3 21