برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 10 58
2 مرتضی تورنگ داود همایون 8 56
3 محمد رضا محمدی داود همایون 7 45
4 محمد رضا حمزه داود همایون 6 42
5 محمد مهدی سنایی حسن عسگری 7 41
6 محمد حسین درخشان محمد مقدم 6 38
7 امیر عباس خانی قربانعلی شیرزاد 6 36
8 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 6 28
9 علی اعظمی نعمتی عبدالله سیرجانی 4 28
10 امیر محمد ایمانی ید الله تیموریان 3 25
11 ماهان شریفی علیایی مرتضی کریمی 4 24
12 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 4 24
13 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 4 22
14 حسام شمس فیروز کاظمی لویه 5 21
15 محمدحسام آهنگر داود مرالی 3 21
16 علی پرماس قربانعلی شیرزاد 4 20
17 یوسف قاسمی حسن عسگری 4 20
18 رضا رحیمی اصغر فتحی عباس آباد 4 20
19 عرشیا مهدی پوریوسفده مهدی بهادری 4 20
20 امیر محمد کیمیایی مرتضی کریمی 3 19
21 علیرضا کرمزاده احمد مشکین قلم 4 18
22 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 4 18
23 امیرعلی شریعتی محمد رضا زوار 4 18
24 حمیدرضا سفید دل محمدرضا نجفی عرب 2 18
25 امیر علی علی عسگری محمدرضا نجفی عرب 5 17
26 شایان فرشادی دامون ابوالقاسمی 3 17
27 آرین فرخ گهر محمدرضا نجفی عرب 4 16
28 محمدمهدی روستایی مصطفی پناهی 4 16
29 اميرمحمد آقاخاني زادي محمد رضا زوار 3 15
30 علیرضا اقدسی قوشجی ناصر برجی قلدره 3 15