برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی تاریخ تولد درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 امیر رضا الهامی گنزق حسن عسگری 5 بهمن 1385 5
2 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 21 خرداد 1386 5
3 سید صالح عبد شریفی نژاد سیدحسن میر 15 تیر 1384 3
4 محمد رضا محمدی داود همایون 2 مهر 1385 3
5 مرتضی تورنگ داود همایون 5 آذر 1385 3
6 امیر رضا علی بخشی روح الله خواجه صالحانی 2 اسفند 1384 3
7 امیر علی علی عسگری محمدرضا نجفی عرب 29 دی 1384 3
8 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 24 فروردین 1384 3
9 مانی یاوری حسینعلی نعیمی 9 فروردین 1384 2
10 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 1 شهریور 1385 2
11 ابوالفضل داودی رشید امیران بستان آباد 6 تیر 1385 2
12 علی اصغر محمودی سادین 30 تیر 1384 2
13 علیرضا حنفی محمدرضا نجفی عرب 25 تیر 1386 2
14 آرمین پناهی نیما مهربانی 3 دی 1386 2
15 محمدامین کهنوی سید افشین کمالی 28 آبان 1384 2
16 پارسا امیدی محسن سلطانی راد 27 دی 1385 2
17 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 16 مهر 1385 2
18 محمد رضا حمزه داود همایون 19 آذر 1385 2
19 محمد مهدی احمدیان درسنکی علیرضا چکوری 7 خرداد 1384 2
20 امیر باقری روح الله خواجه صالحانی 18 مرداد 1384 2
21 امیر محمد رفعتی پور مسجد بری نیما مهربانی 23 فروردین 1387 2
22 علیرضا آقازاده نیما مهربانی 22 آذر 1385 5
23 علی اصغر محمدی مهدی ابراهیمی 10 اسفند 1385 3
24 بهداد نقی ئی غلامرضا عزیزی 24 اسفند 1387 3
25 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 14 بهمن 1385 3
26 مبین احمدزاده زیولائی رشید امیران بستان آباد 26 تیر 1384 2
27 آرین فرخ گهر محمدرضا نجفی عرب 23 خرداد 1386 2
28 سهیل سیف اله پور سادین 19 تیر 1386 2
29 امیر سالار مرتضوی رودبارکی احمد مشکین قلم 24 مرداد 1384 2
30 حسن حیدری احمد مشکین قلم 14 اسفند 1384 2