برترین مبارزین استان

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 امیر رضا الهامی گنزق حسن عسگری 10 67
2 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 9 51
3 محمد رضا محمدی داود همایون 6 42
4 محمد حسین درخشان محمد مقدم 6 38
5 مرتضی تورنگ داود همایون 6 38
6 محمد رضا حمزه داود همایون 5 35
7 محمد مهدی سنایی حسن عسگری 6 30
8 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 5 29
9 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 5 25
10 علیرضا کرمزاده احمد مشکین قلم 4 22
11 محمد مهدی علیزاده خوایم قربانعلی شیرزاد 5 21
12 ماهان شریفی علیایی مرتضی کریمی 3 21
13 امیرعلی شریعتی محمد رضا زوار 3 21
14 یوسف قاسمی حسن عسگری 4 20
15 آرین فرخ گهر محمدرضا نجفی عرب 4 20
16 پارسا امیدی محسن سلطانی راد 4 19
17 امیر عباس خانی قربانعلی شیرزاد 4 18
18 پوریا شیدائی محسن سلطانی راد 4 18
19 امیر علی علی عسگری محمدرضا نجفی عرب 5 17
20 علی اعظمی نعمتی عبدالله سیرجانی 3 17
21 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 3 17
22 عرشیا مهدی پوریوسفده مهدی بهادری 3 17
23 محمدمهدی روستایی مصطفی پناهی 4 16
24 حسام شمس فیروز کاظمی لویه 4 14
25 روح الله جعفری محمد همایون رضائی 4 14
26 حسین آزمون ایرج حسینی 2 14
27 امیر محمد ایمانی ید الله تیموریان 2 14
28 محمد طاها حاجی مزدارانی مهدی چوروکی 2 14
29 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 2 14
30 محمد مهدی کاظمی مومن سرائی عبدالله سیرجانی 2 14