برترین مبارزین استان

رنکینگ بانوان
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند مسابقه ها مدال ها
1 امیر علی مایلی قربانعلی شیرزاد 7
2 امیر رضا الهامی گنزق حسن عسگری 6
3 رضا شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 5
4 سید صالح عبد شریفی نژاد سیدحسن میر 4
5 مرتضی شاهنده ورنیاب مهرداد رامتین 5
6 امیر عباس سرمدی حسنجانی ناصر برجی قلدره 4
7 محمد رضا محمدی داود همایون 3
8 امیر محمد رفعتی پور مسجد بری نیما مهربانی 3
9 علیرضا آقازاده نیما مهربانی 6
10 بهداد نقی ئی غلامرضا عزیزی 4
11 مهدیار کرمانشاهی سیدحسن میر 4
12 آرمین پناهی نیما مهربانی 3
13 محمد حسین درخشان محمد مقدم 3
14 مرتضی تورنگ داود همایون 3
15 مهدی بسحاق فیروز کاظمی لویه 3
16 امیر رضا علی بخشی روح الله خواجه صالحانی 3
17 امیر علی علی عسگری محمدرضا نجفی عرب 3
18 افشین ممی زاده بهزاد خداداد 3
19 محمد مهدی علیزاده خوایم قربانعلی شیرزاد 3
20 محمد طاها باقریان نفوتی نیما مهربانی 3
21 محمد سینا ندیمی روح ا... خواجه صالحانی 2
22 ابوالفضل داودی رشید امیران بستان آباد 2
23 علی اصغر محمودی سادین 2
24 علیرضا حنفی محمدرضا نجفی عرب 2
25 محمدامین کهنوی سید افشین کمالی 2
26 آرین صفری حسن عسگری 2
27 پارسا امیدی محسن سلطانی راد 2
28 پژمان سروری محسن سلطانی راد 2
29 امیر حسین نجفی هادی جلیلوند 2
30 محمدامین هادیان فر بهزاد خداداد 2