چهارشنبه 7 تیر 1396
Wednesday 28 June 2017
بررسی عضویت
ارتباط با ما

آدرس
میدان هفت تیر - خیابان مفتح جنوبی - خیابان ورکش - درب شمالی مجموعه شهید شیرودی - پلاک 6

مسئول دفتر
88311123
نمابر
88861253
روابط عمومی
88311124
مسئول سایت
88847414

پست الکترونیک
info@tehrantaekwondo.ir

آرشیو خبر ها
هیچ خبری وجود ندارد